Welkom
Nieuws

Meer>>>

                                                 Geachte nieuwe huurder van Lekstedewonen.

Namens het Huurdersberaad: Welkom in uw nieuwe woning!

Graag willen wij u alvast wat informatie geven over het Huurdersberaad en de aangesloten Bewonerscommissies, >>>lees hier meer.

 

Het Huurdersberaad heeft als doelstelling opgenomen in de statuten:

a. Het vertegenwoordigen van de huurders van de Woningbouwvereeniging uit

Vianen en bij uitbreiding de huurders woonachtig in de gemeenten van de

gemeenschappelijk regeling Bestuur Regio Utrecht (BRU gemeenten), waar

de Woningbouwvereeniging haar woningbezit heeft; voor vastgoed buiten de

gemeente Vianen kunnen aanvullende afspraken overeengekomen worden.

 

 

kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

 

 

Home.
Wie zijn wij.
Bew.commissies.
Nuttige links.
Foto,s.
Contact.
E-mail.

Het Huurdersberaad is op 12-10-2009 opgericht als stichting en ingeschreven bij de K.v.K. Midden-Nederland te Utrecht onder nummer 30250459.

Het Huurdersberaad functioneert op basis van de wet op het overleg huurders/verhuurder en de per  notariële acte vastgelegde stichtingsstatuten en  Huishoudelijk Reglement.

Wilt U mailen naar het huurdersberaad gebruik dan dit formulier.

                                                                     Voorrangsregeling kleine kernen.

 

Woningzoekenden in de kernen Hagestein, Everdingen en Zijderveld krijgen twee weken  voorrang, >>> lees hier meer.

U bent bezoeker:

                                                                     Aedes: kabinet zet huurder klem.

 

Aedes vereniging van woningcorporaties is onthutst over de plannen van het kabinet-Rutte voor de woningmarkt.

Volgens de branchevereniging betaalt de huurder de rekening voor de

tekortschietende kabinetsmaatregelen en worden woningbezitters uit de wind gehouden. >>> lees hier meer.

                                                     Wees bewust van het energieverbruik van je apparaten.

 

"Een prachtig initiatief van de markt: de energiekosten van apparaten vermelden op de prijskaarten in de winkel. Met die 'Energieweter' kan de consument in één oogopslag zien wat >>> lees hier meer.

 

                                                 Extra huurverhoging middeninkomens is inbreuk op privacy .

Tijdens het kerstreces heeft het kabinet een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd om per 1 juli 2012 voor huurders met een jaarinkomen van meer dan € 43.000 een extra huurverhoging van 5 procent mogelijk te maken. . >>>lees hier meer.

 

Huurdersberaad

  Lekstedewonen

       Vianen

                                                               Tips ter voorkming van woninginbraken.

 

Laat als weg bent net zoveel licht branden als wanneer u thuis bent en op dezelfde tijden. Doe de deur op het nachtslot als u weg gaat. >>>meer tips leest U hier.

 

Nieuwe flyer van het huurdersberaad kijk dan hier.

Leden RvC namens huurders,  

Mw drs.  Miranda Rovers en Dhr. mr. Bert Brouwer