Welkom
Nieuws

Meer>>>

 

Het huurdersberaad vertegenwoordigt alle huurders van LEKSTEDEwonen in Vianen. Graag stellen wij ons aan u voor. Wat doen wij voor u en wat kunt u van ons verwachten? Heeft u ideeën en voelt u zich betrokken bij het wonen dan komen wij graag met u in contact.>>>Lees hier meer

                    

 

Het Huurdersberaad heeft als doelstelling opgenomen in de statuten:

a. Het vertegenwoordigen van de huurders van de Woningbouwvereeniging uit

Vianen en bij uitbreiding de huurders woonachtig in de gemeenten van de

gemeenschappelijk regeling Bestuur Regio Utrecht (BRU gemeenten), waar

de Woningbouwvereeniging haar woningbezit heeft; voor vastgoed buiten de

gemeente Vianen kunnen aanvullende afspraken overeengekomen worden.

 

 

kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

 

 

Home.
Wie zijn wij.
Bew.commissies.
Nuttige links.
Foto,s.
Contact.
E-mail.

Het Huurdersberaad is op 12-10-2009 opgericht als stichting en ingeschreven bij de K.v.K. Midden-Nederland te Utrecht onder nummer 30250459.

Het Huurdersberaad functioneert op basis van de wet op het overleg huurders/verhuurder en de per  notariële acte vastgelegde stichtingsstatuten en  Huishoudelijk Reglement.

Wilt U mailen naar het huurdersberaad gebruik dan dit formulier.

                                                                     Voorrangsregeling kleine kernen.

 

Woningzoekenden in de kernen Hagestein, Everdingen en Zijderveld krijgen twee weken  voorrang, >>> lees hier meer.

                                                                     Aedes: kabinet zet huurder klem.

 

Aedes vereniging van woningcorporaties is onthutst over de plannen van het kabinet-Rutte voor de woningmarkt.

Volgens de branchevereniging betaalt de huurder de rekening voor de

tekortschietende kabinetsmaatregelen en worden woningbezitters uit de wind gehouden. >>> lees hier meer.

                                                     Wees bewust van het energieverbruik van je apparaten.

 

"Een prachtig initiatief van de markt: de energiekosten van apparaten vermelden op de prijskaarten in de winkel. Met die 'Energieweter' kan de consument in één oogopslag zien wat >>> lees hier meer.

 

                                                               Tips ter voorkoming van woninginbraken.

 

Laat als weg bent net zoveel licht branden als wanneer u thuis bent en op dezelfde tijden. Doe de deur op het nachtslot als u weg gaat. >>>meer tips leest U hier.

Huurdersberaad

  Lekstedewonen

       Vianen

Verslag: Huurders Informatieavond 3-10-2017 in Vianen ‘t Klooster

Om verantwoording af te leggen en het uitwisselen van informatie met de achterban van het huurdersberaad te verbeteren is besloten een huurdersbijeenkomst in Vianen te organiseren, gericht op de wijken Centrum en Hogeland.>>> lees meer

Leden RvC namens huurders,  

Mw drs.  Miranda Rovers en Dhr. mr. Bert Brouwer