Welkom

Het Huurdersberaad bestaat uit :

Het dagelijks bestuur:

Dhr. Arie Baauw  (Voorzitter)

Mw. Diane Breedveld  (Secretaris)

Dhr.Dennis Roobol (Penningmeester)

 

Leden:

Dhr. Bas den Breejen

Mw. Corinne Lenting-Klinkhamer

Dhr. Theo Wammes

Dhr. Frits van der Kuil

Dhr. Rob Verhoeven

 

Dhr. Frits Doctor

Dhr. Gerrit van Os

Home.
Wie zijn wij.
Bew.commissies.
Nuttige links.
Foto,s.
Contact.
E-mail.

 Arie Baauw,

Voorzitter Huurdersberaad.

Als voorzitter van de bewonerscommissie Marienhof,vertegenwoordigd in het Huurdersberaad.

Via dit beraad heb ik tevens een zetel in de Ledenraad, binnen al deze organisaties geld dat ik mij sterk zal maken voor de belangen van alle huurders van Lekstedewonen

Hallo,

Mijn naam is Dennis Roobol en ik woon sinds juli in Vianen. Hiervoor heb ik in Gouda en Nieuwegein gewoond. Ik ben vierdejaars Bedrijfskunde student en ik werk naast mijn studie bij Mercedes-Benz.

Ik wil mij graag inzetten voor de jongeren 18 t/m 30 jaar voor een kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod dat aansluit op de behoeften van jongeren. Uiteindelijk ben ik er natuurlijk voor alle huurders en zet ik mij voor 100% in voor de belangen van u als huurder.

Diane Breedveld. Secretaris.

Als kind met mijn ouders naar Vianen verhuisd en daar blijven hangen. Sinds 2002 woonachtig in de Vijfheerenlanden. Secretaris van de Bewonerscommissie Vijfheerenlanden en namens deze BWC lid van het Huurdersberaad. Hier probeer ik mijn steentje bij te dragen om het beleid van LEKSTEDEwonen zo huurdersvriendelijk mogelijk te laten zijn.

 

 

Corine Lenting-Klinkhamer

Lid Huurdersberaad.

Ik ben Corrine Lenting/Klinkhamer geboren in 1965 in Utrecht en ben in 2000 komen wonen in de zogeheten Molenwijk. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en een hond.
Zelf werk ik in het Hof van Batenstein op een gesloten afdeling voor mensen die geestelijk achteruitgaan. Vrijdags zwem/watergym ik met cliënten uit Hof van Batenstein en doe dit met veel plezier.

Voor het  huurdersberaad heb ik gekozen om de huurders en LekstedeWonen te ondersteunen in de dingen die gebeuren of gaan gebeuren .

Frits Docter.

Lid huurdersberaad.

Ik woon in de Berkenstraat no.16

 

Frits van der Kuil.

Lid Huurdersberaad.

69 jaar, al ruim 40 jaar actief in het verenigingsleven in Vianen, o.a. secr/penningmeester Sportraad

en sinds 6 maanden lid van de Stichting Huurdersberaad voor de wijk Monnikkenhof 2.

Dit betreft; Rietkamp, Molengraaf, Weidekamp en Wendelaar;woon zelf sinds eind 1976 aan de Rietkamp.

Bewoners van genoemde straten, die suggesties hebben om het woongenot in deze wijk prettiger te maken, kunnen dit laten weten via deze link.

Uw idee wordt dan via het Huurdersberaad doorgespeeld aan Woningbouwvereeniging Lekstedewonen

 

Het Huurdersberaad heeft, na advies van Volksbelang gevraagd te hebben, een wijkindeling van Vianen bepaald op basis waarvan de zetel indeling tot stand is gekomen. De wijkindeling kunt u zien op deze kaart van Vianen. De huidige bewonerscommissies hebben een streepje voor hun pagina ziet u verderop. Deze zetels zijn aan de Bewonerscommissie om in te vullen. Wie welke wijk vertegenwoordigt leest u hieronder:

 

Bas den Breejen.

Lid Huurdersberaad.

Als lid van het Huurdersberaad vertegenwoordig ik de kleine kernen Everdingen, Hagestein en Zijderveld.

Ik ben 64 jaar ( 01-02-1953 ) ben getrouwd heb twee kinderen en vijf kleinkinderen.

Mijn vrouw en ik wonen al 40 jaar met veel plezier in Zijderveld waarvan 33 jaar in de Schoolstraat.

Het doel van het Huurdersberaad is de belangen van onze achterban ( de huurders ) zo goed mogelijk te behartigen.

Als lid hoop ik daarbij een positieve bijdrage te leveren

Theo Wammes.
Lid Huurdersberaad.
Vanaf 1950 tot 2004 woonachtig in Hagestein,
maatschappelijk betrokken via de vrijwillige brandweer van 1971 tot afkeuring in 1993.
Daarna is de aandacht komen te liggen bij huisvesting in het algemeen, in een sociale omgeving voor jong en oud.  In de Ledenraad vertegenwoordigde ik de kern Hagestein tot 2007, nu ben
ik lid van het Huurdersberaad en hoop ik de belangen van alle huurders te behartigen, die van senioren in de laagbouw in het bijzonder.
Op dit moment ben ik werkzaam als concierge / klussenmeester in het Basisonderwijs en woon sinds 2004 in de wijk Hogeland in Vianen.
Rob Verhoeven.
Lid Huurdersberaad.
Rob werd op 26 mei 1943 in Utrecht geboren in een gezin van 12 kinderen waarvan hij het 10e kind was.  
Tot de oudste zoon geboren werd woonde Rob en zijn vrouw in Utrecht, maar al gauw werd er omgezien naar een grotere woning, die in Zijderveld werd gevonden. En daar in Zijderveld kwam het verenigings gevoel, dat altijd al aanwezig was, goed tot ontplooiing. Rob ging bij de scouting, de Oranjevereniging Zijderveld, de PvdA, de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en ga zo maar door.  Voor een groot deel zijn Rob en zijn vrouw geworteld in Zijderveld, maar nu ze zo mooi wonen in Vianen wil Rob iets gaan betekenen voor de huurders van de hoogbouw in Vianen. Want zegt hij,  “zoals wij wonen met al die voorzieningen dat zou voor veel meer mensen die dat nodig hebben mogelijk moeten zijn.”  

Huurdersberaad

  Lekstedewonen

       Vianen

Gerrit van Os.

Sinds 1981 wonend in Vianen, waarvan 23 jaar in de Vijfheerenlanden. Vader van 3 kinderen, Opa van 2 kleinkinderen.

Lid van de bewonerscommissie Vijheerenlanden.

Hobby’s zijn voetbal, computers en ik kook in Batenstein op de gesloten afdeling voor 10 mensen eten ook ondersteun ik de koks in het grandcafe.