Welkom
Nieuws

Meer>>>

DE BEWONERSCOMMISSIE VIJFHEERENLANDEN HEEFT U NODIG!

Het groot onderhoud in de flats is al enige tijd aan de gang Dit zal de nodige problemen en overlast met zich brengen. Deze begint al in de aanloopfase. De Bewonerscommissie Vijfheerenlanden heeft inmiddels al enige ervaring opgedaan met de werkzaamheden in gebouw 7. meer >>>

 

 

Voor vragen of informatie kunt u terecht op ons emailadres:

De bewonerscommissie Vijfheerenlanden bestaat inmiddels al zo’n 20 jaar, steeds met wisselende leden, die echter één overeenkomst hadden: Het belang van de bewoners van de flats. De commissie houdt zich bezig met alles wat van algemeen belang is voor de bewoners.

meer>>>

Flatberichten 2011.(uitgave 2)

Vijfheerenlanden knapt steeds verder op. Het groot onderhoud aan gebouw 8 (Zwanenbloem) is gereed en het werk aan gebouw 10 (Kruisdistel) is opgestart. Ook de balustrades bij de vleugels van gebouw Donjon zijn vernieuwd. De gemeente heeft het binnenterrein tussen de gebouwen 9 en 10 aangepakt. meer>>>

 

 

 

De bewonerscommissie Vijfheerenlanden bestaat inmiddels al zo’n 20 jaar, steeds met wisselende leden, die echter één overeenkomst hadden: Het belang van de bewoners van de flats. De commissie houdt zich bezig met alles wat van algemeen belang is voor de bewoners. Structureel slecht functionerende verwarmingsketels, servicekosten, het schoonhouden van de openbare ruimten, overlast, woonreglement etc..

Home.
Wie zijn wij.
Bew.commissies.
Nuttige links.
Foto,s.
Contact.
E-mail.

De bewonerscommissie bestaat op dit moment uit:

Voorzitter:

Peter Heil  Vijfheerenlanden 291

 

Secretaris:

Diane Breedveld  Vijfheerenlanden 279-C

 

Penningmeester:

Annemarie Huijnink  Vijfheerenlanden

 

Leden:

Johan Brouwer

Gerrit van Os

Annie van Rossum

Ria de Ruiter

Toon Binnenveld

Sidney van Zeggelaar

Nog niet op de foto Toon en Sidney

Flat 5 (Boterbloem)

 

 

Flat 5 (Boterbloem)

 

 

Flat 9 (Veldsalie)

 

 

Flat 1 (Zilvermos)

Flat 10 (Kruisdistel)

Flat 7 (Watergentiaan)

Flat 4 (Rijstgras)

Flat 7 (Watergentiaan)

Flat 2 (Pijlkruid)

Selectie uit de flatberichten.

Het verdient aanbeveling uw vuilniszakken niet tot de rand toe te vullen. Dit voorkomt dat de

afvalcontainers vastlopen. Gebeurt dit toch, meldt het dan direct bij de gemeente (tel. 369911),. Meer>>>

 

Het is al een flinke verbetering bij flat 4 en 5.  De kopgevels van flat 1 t/m 5 worden aangepakt.  Meer>>>

B.W.C. Vijfheerenlanden

Archiefbestanden
Flatberichten.(uitgave 1)      meer>>>

Voor foto,s vanuit de bewonerscommissie. klik hier

Flatberichten.(uitgave 2)      meer>>>

            Flyer Bewonerscommissie